LED-strips

Flexibla LED-strips ger dig stora möjligheter till en varierad belysningsmiljö. Ett utmärkt val oavsett om du vill använda den till dekorations- och/eller funktions-belysning. Placera LED-strippen öppet eller dolt, högt eller lågt, krokigt eller rakt. Endast din fantasi begränsar möjligheterna.