MP-system


Enkelt och funktionellt

MP-systemet ger snabbare och framför allt snyggare installationer av miljöbelysning i skåp, möbler, ramper etc. De smala kopplingarna, med en diameter på max 9,5 mm, ger minimal håltagning när olika enheter skall kopplas samman och de små skarv- / fördelningsdosorna kan lättare "gömmas undan" på ett tillfredsställande sätt. Genom ett enkelt och logiskt färgkodsystem kopplas rätt kontakter, förlängningsmoduler, kablar mm samman till den slutliga funktionen.